Alt om flaggregler!

Flaggregler.com

Offisielle flaggdager

I Norge kan man stort sett flagge de dagene man ønsker så lenge man holder seg innenfor de vanlige flaggtidene. Det offentlige derimot er litt mer bundet opp av å måtte følge de offisielle flaggdager. Privatpersoner kan gjerne også flagge disse dagene.

De offisielle flaggdagene er:

1. januar 1. nyttårsdag
21. januar H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag
6. februar Samefolkets dag
21. februar H.M. Kong Harald Vs fødselsdag
1. mai Offentlig høytidsdag
8. mai Frigjøringsdagen 1945
17. mai Grunnlovsdagen
7. juni Unionsoppløsningen 1905
4. juli H.M. Dronning Sonjas fødselsdag
20. juli H.K.H. Kronprins Haakon Magnus' fødselsdag
29. juli Olsokdagen
19. august H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag
25. desember 1. juledag
Bevegelig  1. påskedag
Bevegelig  1. pinsedag
Bevegelig  Dagen for Stortingsvalg 

Når det offentlige flagger skal det brukes statsflagget som er splittet i enden i motsetning til private som bruker handelsflagget som har rette kanter.

Copyrighted content. All Rights Reserved.